Mezi naše spokojené zákazníky patří:

 • Albatros design, s.r.o., Praha
 • Albatros moving, s.r.o., Praha
 • CPI Hotels, a.s., Praha
 • Embassy of Israel, Prague
 • Gemalto, s.r.o., Praha
 • HEINEKEN, a.s., Krušovice
 • MEDIATEL, s.r.o., Praha
 • Pronájmy Praha, f.o., Praha
 • ProCeram, a.s., Praha
 • SECURITAS ČR, s.r.o.
 • ZOOM International, s.r.o.,Praha
 • Music Club Retro Cento, Rakovník
 • FinSense, Kladno
 • Základní škola a Mateřská škola, Vodárenská 2115, Kladno
 • LOEX, s.r.o., Rakovník
 • Stínková & Stínka, advokáti s.r.o., Kladno
 • Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha 4
 • Mobilní domy AZ, s.r.o., Stochov
 • Prague Zones s.r.o., Praha 3
 • Reckitt - Benckiser, s.r.o., Praha 3
 • NAŠE LÁNY, z.s., Lány
 • Statutární město Kladno
 • Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Písky u Křivoklátu
 • Sládečkovo vlastivědné muzeum, p.o., Kladno
 • Mateřská škola Na Kocourku, Nové Strašecí
 • Labyrint, středisko volného času, p.o., Kladno
 • ČLUZ, a.s., Nové Strašecí
 • TUBEKO, a.s., Rynholec
 • Pražská správa nemovitostí, s.r.o., Praha 3
 • Chipita, s.r.o., Praha 6
 • Český atletický svaz, Praha 6